Některé naše realizace byly publikovány v odborném tisku, v časopisech Moderní byt, Marianne bydlení