Studie přestavby stávajícího objektu v areálu zahrady Hotelu Internacionál na restauraci Kachna , spolupráce s Evou Heyworth a Petrem Hájkem

Studie restaurace pro Holiday Inn