Atypický interiér 3 tříd mateřské školy a úprava staré betonové zdi na hrací loď na hřišti základní školy. Spolupráce s Mgr.akad.soch.Janou Bačovou Kroftovou.