Studie interiér rodinného domu včetně stavebních úprav projektu před zahájením stavby. Vizulaizace.